Taloyhtiön vastuu remonteissa

rsz_asunto-_osakeyhtiön_vastuu_remonteissa-min

Kun asunto-osakeyhtiössä remontoidaan, tulee osakkaan tiedostaa, että osa tulevasta remontista voi olla taloyhtiön vastuulla: niin kustannus- kuin myös valvonta-mielessä. Yleinen tilanne, jossa taloyhtiön vastuu nousee esille, on remonttia tehdessä havaittu rakenteissa paljastunut kosteus. Tämänkaltainen tilanne, ja sen korjaaminen kuuluu yleisesti taloyhtiön vastuulle.

Remonttia tehdessä taloyhtiön vastuiden määrittely voi osoittautua hankalaksi, sillä vastuiden rajaamiseen liittyy monta asiaa. Asioiden selvittely ja taloyhtiön hitaus päätöksenteossa voi pahimmillaan aiheuttaa remontin valmistumisen suhteen harmillisia viivästyksiä.

Jos taloyhtiö viivyttelee korjaamisen suhteen tai kieltäytyy kokonaan tekemästä kunnossapitovastuun alaista urakkaa, voi taloyhtiö joutua vahingonkorvausvelvolliseksi osakasta kohtaan. Taloyhtiö on tuottamusolettaman mukaisesti vastuussa vahingoista, jossa se on laiminlyönyt kunnossapitovastuutaan, ellei asunto-osakeyhtiö pysty todentamaan toimineensa hyvän tavan mukaisesti ja huolellisesti.

Taloyhtiöitä velvoittaa asunto-osakeyhtiölaki. Asunto-osakeyhtiölain 4-luvussa mainitaan, että jos asunto-osakeyhtiö ei  korjaa kunnossapitovastuulleen kuuluvaa puutetta tai ei muutoin noudata remontissa hyvää rakennustapaa tai ei hoida asianmukaista valvontaa remontin ajalle, voi taloyhtiö olla korvausvelvollinen, jos tästä laiminlyönnistä aiheutuu vahinkoa remontoivalle osakkaalle.

Kun tulee eteesi tulee tilanne, jossa asunnossasi havaitaan jonkin sortin vaurio, alkaa tämän suhteen tietty prosessi, jota tulee noudattaa.

Asunto-osakeyhtiön tulee ensitöikseen selvittää vaurion taso, kuinka vaurion voi korjata, kuinka paljon tämä tulee kustantamaan ja muita remontin hallintaan liittyviä seikkoja. Ennen kuin korjausurakointiin voidaan ryhtyä, tulee asiasta käydä keskustelua taloyhtiön hallituksen voimin ja monesti myös asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Asian hoidossa taloyhtiön pitää menetellä ripeästi, jotta vahinko saadaan korjattua riittävän nopealla aikataululla.

Nopea aikataulu on erityisen tärkeätä kosteus- ja mikrobivaurioiden suhteen, jossa riskinä on asukkaalle koituvat terveyshaitat. Voit lukea lisää asunto-osakeyhtiön vastuusta täältä ja muita ajankohtaisia asiantuntijakirjoituksia Herkulexin sivuilta.

 

Tehty yhteistyössä:

logo_herkulexfi2-1-200x72

Jaa sivu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.